top of page

Audit

Planifică, Auditează, Îmbunătățește

Audit intern de sistem ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

Audit intern de sistem ISO 27001 & GDPR 

Audit intern de sistem IATF 16949

Accountant
Professional Meeting
Contractors

Audit

Oferim soluții de audit intern care să ofere managementului o imagine clară asupra conformității sistemului și a oportunităților de îmbunatățire. Echipa noastră deține cunoștinte și experiență vastă în domeniul auditării. Credem în calitate corectă de la prima încercare și îmbinam experiența dobândită ca și practicieni și auditori cu metode moderne pentru a evalua în mod eficace conformitatea cu standardele de referință. Avem competentă pentru a efectua audituri interne pentru standardele:

-ISO 9001

-IATF 16949

-ISO 14001

-ISO 45001

-ISO 27001

-GDPR (Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD))

 

Metodologia de audit:

 

Pasul 1: Definire date de intrare - Colectarea datelor de intrare necesare efectuării planului de audit. Trimitem clientului un check list pentru a putea defini în mod eficient datele de intare: obiectivele auditului, domeniul auditului, criteriile de audit – inclusive customer specific requirements, harta proceselor, performanța internă și externă, obiectivele companiei.

Pasul 2: Definire plan de audit - Definim planul de audit aplicând abordarea procesuală; pe baza analizei de riscuri efectuată asupra datelor de intrare prioritizam activitatea de audit asupra proceselor critice.

Pasul 3: Efectuarea auditului - Auditul este efectuat aplicând principiile de auditare definite de ISO 19011 și de IATF Rules (interviu, analiză documente, observație la locul de muncă, auditare prin sondaj a activităților din process, menținerea confidentialitatii datelor, identificatea conformității și a oportunităților de îmbunatățire).

Pasul 4: Documentare Raport de audit – Raportul de audit va conține concluziile referitoare la obiectivele auditului definite de către client și oportunitățile de îmbunatățire.

Pasul 5: Închiderea neconformitatilor și evaluarea eficacității planului de acțiuni.

Audit: Text
bottom of page